Information

 

Under vinterhalvåret 2007/2008 togs det av Lokala utvecklingsgruppen fram en handlingsplan för Lokal Utveckling i kommundelen.
Till grund för handlingsplanen ligger ett antal intentioner och åtgärder genomförda under 2007/2008.

Handlingsplanen finns att ladda hem >HÄR<

För Barnarps del handlar det i huvudsak om fyra större åtgärder som genomförs under tiden 2008-2010, de fyra delprojekten är:

  • Avsmalnande av Lovsjövägen vid kyrkan för att få ner hastigheten på trafiken.
  • Åtgärder för att förbättra ytan vid Lunden där man i dag spelar boule.
  • Skapa en attraktivare mötesplats vid Barnarps idrottsplats.
  • Skapa en promenadslinga med inslag av natur och kultur runt Barnarpasjön

Samtidigt med detta kommer även ett flertal andra projekt att genomföras i Barnarp. Bland annat komplettering av gång- och cykelvägar samt i ordningställande av samåkarparkering, återvinningsstation och bussvändplan vid Barnarps gamla IP.


Reportage om Barnarp i JönköpingsPosten 090423


 

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2016