Delaktighet

Kontaktpersoner


Lokala utvecklingsgruppen
Kommundelsråd
Barnarps IF
Namn
Parti
Uppdrag
Björn Bybro
036 - 663 10
Magnus Pettersson
s
ordf.
Kommundelsrådet
Kerstin Cewers
m
led.
Magnus Pettersson
036 - 36 74 58
Pär Nylander
m
led.
Barnarps Scoutkår
  Martin Hytting
m
2:e vice ordf.
Aina Willyson
036 - 664 87
Bengt Marklund
kd
led.
Vägföreningen
Gunbert Gunnarsson
s
1:e vice ordförande
Eyvind Sahlberg
036 - 662 60
Berith Andersson
s
led.
Svenska Kyrkan
Margareta Andersson
s
led.
Per Green
036 - 36 78 32
Jakob Yako
s
led.
Barnarpsbor
Marcus Aronsson
sd
led.
070 - 563 07 99
Kristian Aronsson
sd
led.
Jenny Linell
Tor Olsson
Barnarpskolan forum för samråd
Andreas Krondahl
070 - 835 96 62
Hembygdsföreningen
Jan Svensson
PRO
Ulf Lindholm
036 - 663 15
Furubackskyrkan
Christer Landén
036 - 663 19
   
   
   
   

Kommunens representant i Lokala Utvecklingsgruppen:
Lena Claésson Tel: 036 - 10 57 08, e.post: lena.claesson@jonkoping.se

Vill ni kontakta Utvecklingsgruppen eller Kommundelsrådet går det bra att göra det genom att klicka på "Förslagslåda"
i menyraden eller klicka >HÄR<.

 

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014