Delaktighet

 

Barnarp befinner sig i ett expansivt skede med nybyggnation av bostäder både vid Gamla Ica och vid Odensjö Gård. Vid Gamla Ica är det i nuläget bostadsrätter och hyresrätter som är under uppförande.
Utöver detta pågår det ett kommunalt investeringsprojekt för utveckling av kommundelen Barnarp. Även >Torsviks industriområde<, vilket till stora delar ligger inom Barnarps geografiska område, genomgår stora förändringar

Under rubriken >Information< kommer det att rapporteras om hur arbetet med den lokala utvecklingen i samhället fortskrider.

I Barnarp finns idag två grupper som deltar i utvecklingen av kommundelen. Syftet är att ta till vara på invånarnas intressen. Det är Kommundelsrådet som sitter på ett politiskt mandat och den Lokala Utvecklingsgruppen som består av representanter från föreningar, organisationer, lokala företag och kommunen. Båda grupperna fungerar som en kontaktlänk mellan kommundelen och Jönköpings kommuns nämnder och förvaltningar. Under rubriken >Kontaktpersoner< hittar ni en lista på vilka som ingår i de olika grupperna och vilka de representerar.

Nu kan du framföra dina synpunkter eller idéer till Utvecklingsgruppen och Kommundelsrådet.
För att göra det klickar du på rubriken Förslagslåda i menyraden och skriver ner dina tankar och förslag.

 

Informationsblad

 

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2017