Lunden
Kronheden
Odensjö
Kyrkan
Torsviksområdet
Från ovan

 

Odensjö

Enligt Wikipedia är Odensjö en tätort omedelbart norr om Barnarps samhälle och hade år 2005 1714 invånare enligt >SCB<.

Odensjö omnämns för första gången i ett pantbrev från 1394 (Odensioo) och i den äldsta jordeboken från 1542 var Odensjö socknens överlägset största by bestående av ett skattehemman och sex frälsehemman.

Odensjö säteri bildades 1680 av Magnus Granatenhielm. Den ursprungliga gården förstördes vid en brand år 1789 och dagens huvudbyggnad tillkom 1838. Flygelbyggnaderna är uppförda kring 1870.

Även här är ett nytt bostadsområde på väg att uppföras, mer info finns >här<.

Första spadtaget för Odensjö Park 20101214 - se bilder >här<

Och >här< hittar ni översiktplanen över gator på Odensjö Park.

Odensjö

 

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014