Lunden
Kronheden
Odensjö
Kyrkan
Torsviksområdet
Från ovan

 

Barnarps kyrka

Kyrkans äldsta delar är från slutet på 1100-talet eller senast från tiden kring år 1200 då den troligtvis ersatte en enklare träkyrka. Under 1680-talet byggdes kyrkan till med två korsarmar. Den södra korsarmen bekostades av major Granatenhielm på Odensjö gård och under den lät han även inrätta ett gravvalv för sig själv och familjen.

Kyrkan från nordväst

 

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014