Riksettan
Gåramålningar
Tillägg till albumet
Detta hände
Företagshistoria
Mikael "Mikko" Raatikainen. Gåramålaren från Finska karelen.
 

Mellan åren 1926 till 1932 gästades Södra Vätterbygden och Barnarp av gåramålaren Mikael Raatikainen.
Gåramåleriet som konstform växte fram runt sekelskiftet, troligtvis i Skåne, och slutade i samband med andra världskrigets utbrott. Efter det ersattes konstformen av flygfotografering vilket var det som då låg i tiden.

Raatikainen är i våra trakter en mycket känd målare som under senare delen av 20-talet (1926 – 1932) till och från befann sig i trakterna av Södra Vätterbygden. Många gårdar i och omkring Barnarp har avbildats av honom.
Gåramålarna levde ett kringflackande och ganska speciellt liv då de gick från gård till gård och gjorde sina målningar. Tavlorna gjordes på beställning och under tiden arbetet pågick bodde målaren i någon lada eller uthus på gården de målade av. Priset för en målning uppges ha varit mellan 20 - 27 kronor, den lägre summan avser troligen dubbletter vilket ofta gjordes för att skicka till släktingar i Amerika. Omräknat till dagens penningvärde motsvarar 27 kronor lite drygt 700 kronor idag enligt SCB´s levnadskostnadsindex.

Målningarna var klara och tydliga med förhållandevis kraftiga färger. Tyngdpunkten låg ofta på mörkgrönt eftersom gårdarna låg väl skyddade av granskogarna i omgivningen, även himmel och moln fick stort utrymme i motivet.
Bland de små detaljer som ofta återkom var att det nästan alltid kom rök ur skorstenen på bostaden. Några djur på åkrarna förekommer i stort sett aldrig, inte heller kunde man se till några människor eller någon flagga i flaggstången, dock kan det finnas med en och annan fågel på himlen.
Namnet Raatikainen lever fortfarande kvar i minnet än i dag efter 85 år. En del av hans tavlor är upphängda på hedersplats i finrummet i huset som är avbildat medan andra har lämnat gårdarna efter generationsskifte och försäljning. Tavlorna är mycket uppskattade och affektionsvärdet är högt. Marknadsvärdet däremot är ganska lågt vilket bidrar till att tavlorna stannar kvar på gårdarna.

På uppdrag av Barnarps Hembygdsförening har Stig Andersson ombetts att spåra upp kvarvarande målningar och dokumentera dessa. Slutresultatet blev drygt 35 oljemålningar som lokaliserades och fotograferades av, bilder som f.ö. finns till beskådande i Hembygdsgården i Lovsjö och här på hemsidan.

Se fotoalbum med målningarna:  >KLICKA HÄR<

EN BAKGRUNDHISTORIA OM KONSTNÄREN.

Mikael Raatikainen föddes den 6 september 1882 i Finska Karelen. 1903 kom han till Sverige och började arbeta på ett sockerbruk i Uppland. Som gåramålare var han verksam på flera platser i Sverige, bl.a. i trakterna av Borlänge, Skövde och Jönköping men kanske mest i Västergötland. Efter några år flyttade han till Öglunda i Skaraborg där han hade vänner i prästfamiljen. Troligen påbörjade han sitt tavelmåleri på 10-talet och under 20-talets andra hälft befann han sig till och från i Södra Vätterbygden och Barnarp. Sedan 1936 återfinns han i Sätila i Marks kommun där gåramålningarna fortsatte liksom tidigare. Ett av hans mest kända och största motiv målade han av Textilkompaniets fabrik som sedan fick sin plats på HP:s kontor men som tyvärr förstördes i den stora branden i början av 70-talet.
Raatikainen bodde på Svensatorpet i Hällingsjö vilket var ett primitivt boende där ena änden av bostaden bestod av ett mindre fähus med plats för en ko och möjligen en gris. Av detta att döma kan man dra slutsatsen att han inte blev vidare förmögen på sina konstnärliga talanger.

Mikael Raatikainen levde sin sista tid på ålderdomshemmet i Karl Gustav och avled den 20/12 1959. Han är begravd på Kungsäters kyrkogård . Han var kyrkobokförd i Kungssäters kommun i Älvsborgs län som gränsar till Hallands län.
Mikael ”Mikko” Raatikainen blev 77 år gammal.

För er som är intresserade kan vi även nämna att det finns en grupp på Facebook om Målaren Mikael Raatikainen

 

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014