Riksettan
Missionskullen
Gåramålningar
Detta hände
Företagshistoria
Missionskullen
 

Missionskullen kallas ett område i Barnarp som ligger med infart mitt emot Dammhagsvägen öster om Lovsövägen med strandremsa utmed Barnarpasjön.

Området skänktes på 30-talet av dåvarande ägaren på Odensjögård till Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) och tanken var att det skulle byggas ett sommarhem där.
Något bygge blev det aldrig och området har de senaste årtiondena vuxit igen och har varit svårt att ta sig fram i.

I samband med att centrumutveckling i Barnarp startades och ett av projekten blev planering av en promenadslinga runt Barnarpasjön blev området aktuellt.

Furbackskyrkan som ligger på höjden på västra sidan av Lovsjövägen är bland annat ansluten till SAU i Jönköping och fick klartecken att förvalta och snygga upp missionskullen. 
Arbetet med upprustning av området påbörjades under hösten 2008 och ett antal frivilliga, både från församlingen och andra i samhället, har lagt ner ett stort arbete med att göra området till ett vackert strövområde. Stig Andersson har tagit på sig ett stort ansvar och har med sin arbetsinsats drivit projektet.

Nu står området i stort klart. Här finns en fin grillplats ända nere vid sjöns strand med ett antal sittplatser. Det kommer även att byggas ett permanent vindskydd vid grillplatsen.
Vår förhoppning är att området ska bli ett gemensamt ströv- och rekreationsområde för Barnarpsborna och att vi tillsammans förvaltar den fina miljön och ser till att, för allas trevnad, hålla området rent och snyggt.

Välkomna
Christer Landén
Furubackskyrkan

 

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014